L1 A4 tüdrukud

5/21/2022

L2 A4 tüdrukud

5/21/2022

L2 A4 poisid

5/21/2022

MD + L1 A4

5/21/2022

Lapsed 2 A4

5/21/2022

MD + L1 A6 tüdrukud

5/21/2022

L2 + JUN A6 tüdrukud

5/21/2022

MD + L1 A6

5/21/2022

L2 + JUN A6

5/21/2022

MD A2 tüdrukud

5/21/2022

MD + Lapsed A2 poisid

5/21/2022

L1 A2 tüdrukud

5/21/2022

L2 A2 tüdrukud

5/21/2022

Mudilased A2

5/21/2022

Lapsed 1 A2

5/21/2022

Lapsed 2 A2

5/21/2022

L 1+2 E Standard

5/21/2022

Juunior 1 E Standard

5/21/2022

Juunior 2 E Standard

5/21/2022

Lapsed 1+2 E Ladina

5/21/2022

Juunior 1 E Ladina

5/21/2022

Juunior 2 E Ladina

5/21/2022